BLAASKAPEL 'de RIJNTAPPERS'
Secretariaat
: Wilgenhof 12, 2382 EB Zoeterwoude.
Telefoon: 071 – 589 41 83
E-mail adres secretariaat: p.de.nie@zonnet.nl
Vereningsregistratie: Ingeschreven Kamer van Koophandel Leiden nr. 40447984
Verantwoordelijk voor de website: Peter de Nie


Contact
Statuten/Reglement