Jubileum augustus 1994

VAN BLAASKAPEL TOT EVENEMENTEN-ORKEST:
Onder deze titel leek het mij leuk iets te schrijven over een 'oud' stukje van "drumfanfare de Rijntamboers" te weten blaaskapel "de Rijntappers" waarover in de periode 1984 – 1989 regelmatig stukjes in dit clubblad hebben gestaan.

Helaas is - doordat de blaaskapel 'een eigen weg is ingeslagen' -
met uitzondering van de advertentie geen aandacht meer aan dit stukje (ex)vereniging geschonken.

Als secretaris/p.r.-man van de blaaskapel leek het mij, mede gelet op het feit dat het afgelopen maand (om precies te zijn op 12 augustus j.l.) 12½ jaar geleden was dat de blaaskapel werd opgericht, een breder publiek (hernieuwd) kennis te laten maken met deze blaaskapel.

Veel leesplezier bij onderstaand stukje!

De oprichting:

In mei 1984 kwam de eerste gedachte op bij Hans Kortekaas (oud voorzitter en lid van de Rijntamboers) om een blaaskapel op te richten. Het duurde bijna een jaar (te weten tot 12 februari 1985) voordat tijdens de algemene ledenvergadering de oprichting van de blaaskapel bekend werd gemaakt.

Reeds op 22 maart 1985 vond het eerste optreden plaats van de blaaskapel tijdens het 12½-jarig huwelijksfeest van Gerard en Nettie Kortekaas.
Helaas was de blaaskapel van korte duur; reeds in clubblad nr. 5 van oktober 1985 kon een ieder lezen dat - in verband met het nog slechts over zijn van vijf leden - de Rijntappers tijdelijk waren gestopt.

Nieuwe impulsen voor de blaaskapel:

Middels het clubblad (nr 1 van februari 1986) werd een oproep gedaan richting de leden om de blaaskapel weer nieuw leven in te blazen.
Waarschijnlijk mede dankzij deze oproep werd in augustus '86 een zogenaamde 'doorstart' gemaakt, iets wat een ieder in december van dat jaar in het clubblad te lezen was.

Dat het met de blaaskapel goed ging was een feit; dankzij de steun van het toenmalig bestuur in de vorm van geld, ter beschikking stellen van instrumenten e.d. kon de blaaskapel - als onderdeel van de Rijntamboers - in ruim een jaar uit de rode cijfers komen en zelfs met het verdiende geld een 'eigen' bes-bas kopen (clubblad nr. 3 van juni 1987).

Bij het opmaken van de eind-balans 1987 was de conclussie dat ± 20 optredens in diverse creaties (zwarte piet, paashaas, gewone outfit) werden gedaan.

Na een goed jaar 1987 was 1988 in bijna alle opzichten een slecht jaar; gebrek aan repetitieruimte zorgde ervoor dat de in 1987 geboekte resultaten niet konden worden overtroffen.
Een qua aanvragen en optredens wat minder jaar (met slechts 11 optredens) deed ons niet veel, want het animo bij de leden bleef gelukkig aanwezig.

Ondanks deze tegenslag(en) bleven wij doorgaan, iets wat in boekje nr. 4 van december '89 als volgt word beschreven:
"het aantal optredens in 1989 was 17, en het probleem met de oefenruimte is al lang opgelost".

De grote ommekeer.........:

Na bijna 4 jaar achter elkaar met leuke resultaten als onderdeel van drumfanfare "de Rijntamboers" optredens te hebben verzorgd op bruiloften, partijen en andere festiviteiten (en hiermee een bijdrage aan instrumenten- en uniformenfonds te hebben geleverd) besloten de leden van de blaaskapel (allen lid van 'de Rijntamboers', waarvan één niet spelend) in maart 1990 de blaaskapel als zelfstandig clubje door te willen gaan.

Uiteraard ging dit niet zonder slag of stoot - de details besparen we de lezer -, doch in overleg / goedkeuring van het toenmalig bestuur van de drumband vorderen de uitwerking van dit plan.
Uiteindelijk resulteerde dit in:

11 maart 1990 oprichtingsdatum "blaaskapel de Rijntappers"
inschrijfnummer Kamer van Koophandel V 447984

Hoe het verder ging........:

Zowel onder de vlag van "de Rijntamboers" alsmede als zelfstandige vereniging bleef (gelet op het feit dat bijna alle leden aktief waren bij de drumband) samenwerking tussen beide groepen hoog in het vaandel staan.

Het aantal aanvragen wat bij de blaaskapel binnenkwam in de periode 1990 tot en met 1992 steeg tot ongekende hoogte (te weten met 100%), waarmee voor een ieder die bij de blaaskapel betrokken was het duidelijk mocht zijn dat we het - met z'n allen - echt niet slecht deden..............

Ook qua outfit kregen wij - mede dankzij de optredens welke wij via theater- en bemiddelingsburo's aangeboden kregen - de nodige variatie: na in 1987 al eens een keer als paashazen-orkest te hebben opgetreden werd dit vanaf 1991 een 'vast' gebeuren, en ook als pierrot-band vestigde wij vanaf 1991 enige reputatie.
Lokale bekendheid bij optredens als "de Rijnpieten" in Zoeterwoude Rijndijk en dorp waren een goede opstap naar grote(re) bekendheid, waarbij het hebben vastgelegd op de gevoelige plaat (foto dus -red.) geen slechte keus bleek te zijn geweest.

Het tot 1993 vrij constant gebleven aantal leden van de blaaskapel (10 - 12 leden) liep in dat jaar wat terug...... gelukkig kon de blaaskapel in het laatste kwartaal 1993 een drietal zogenaamde 'buitenleden' welkom heten.
Zij waren een zeer welkome aanvulling voor het op dat moment wat teruggelopen animo van de 'echte' Rijntamboers, en een stimulans om door te (blijven) gaan.

Ook in 1994 kreeg de blaaskapel nog aanvulling met 3 muzikanten, zodat het totaal aantal leden op 14 (veertien) kwam.

Op 1 januari 1995 bestond de blaaskapel derhalve uit de volgende bezetting qua instrumenten: 4 trompetten, 3 trombones, 2 baritons, 1 tenor-sax, 1 bas en 3 slagwerkers.

Deze bezetting zorgde ervoor dat (naast carnavalsmuziek) muzikaal ook andere muziekstijlen meer aan bod konden komen.

Verandering outfit:


Om van het predicaat 'boeren'blaaskapel af te komen werd besloten een nieuw outfit aan te schaffen; als uitkomst hiervan werd een modern outfit bestaande uit (rode) polo, (blauwe) sweater en (rode) bodywarmer aangeschaft. In de volksmond is dit outfit het zgn. 'evenementen-outfit' gaan heten.

In 1995 en begin 1996 konden totaal nog eens drie nieuwe leden welkom worden geheten bij de blaaskapel, waardoor het bestuur -moest- besluiten (wat een rijkdom) een ledenstop in te stellen.

Ondanks deze ledenstop werd als (bestuurs)lid - na goedkeuring door de algemene ledenvergadering - de vrijgekomen vacature als materiaal-bestuurslid door het eerste niet spelende lid binnen de blaaskapel ingenomen.

Hiermee komt het totaal aantal leden op 18 (achttien), een ongekend aantal voor een blaaskapel.

Verandering outfit (2):

Na vele jaren trouwe dienst (inclusief een aantal verbeteringen/modernisering) werd begin 1996 besloten een twintig-tal nieuwe zwarte pieten-pakken aan te schaffen.
Als idee naar voren gebracht door een aantal leden werd begin juni 1996 (bij een temperatuur van rond de 20 °) een nieuwe p.r.-foto bij V.V. Meerburg gemaakt.

Dat reeds opgebouwde reputatie 'werk aan de winkel' betekent behoeft ook voor "de Rijnpieten" geen betoog; een bijna record aantal optredens in de nieuwe outfit in 1996 (te weten elf optredens in drie weken) overtrof net niet de twaalf optredens in 1995.

Samenwerking:

Aan een zeer lang tijdperk van nauwe samenwerking qua afstemming van de agenda met "de Rijntamboers" kwam in december 1996 een einde. Helaas voor de drumfanfare kwam het aantal leden welke zowel bij de drumband en de blaaskapel actief zijn op twee, waardoor het belang/nut van naast elkaar leggen van de aanvragen en optredens hiermee teniet gedaan is.

Ondanks dit feit zal - zeker bij een aantal leden - de wederzijdse belangstelling (ook al is het in de 'privé-sfeer') blijven bestaan. Ook weet ik bijna zeker dat bij een gedeelte van de huidige blaaskapel muzikanten altijd met een goed gevoel aan het verleden zal blijven denken.

Repetitie-ruimte:
Waar 'de Rijntappers' ooit in 1985 zijn begonnen met repeteren
(te weten ons eigen Zoeterwoudse "M.F.C. de Eendekooi") is sinds januari 1997 weer ons vertrouwde repetitie-adres.

Tenslotte nog even dit:

Ondanks het feit dat (gelukkig) 'de Rijntappers' als vereniging in het laatste half jaar 1997 nog een druk programma moeten afwerken blijven nieuwe aanvragen optredens natuurlijk altijd welkom!!!!

Voor de goede orde dient wel opgemerkt te worden dat aanvragen welke korter dan 14 dagen voor datum optreden binnenkomen in principe niet in behandeling worden genomen.

Voor inlichtingen en/of boekingen:

PETER DE NIE 071 - 589 41 83(c:\peter\rynt-kr.v4) (blz 4) 220897

Mede in het kader van ons 12½-jarig bestaan is getracht wat extra publiciteit te krijgen in de media, en hiermee onze naamsbekendheid nog verder uit te breiden; uiteraard helpt reclame maken in dit clubblad (welke hoop ik bij veel andere belangstellenden met net zoveel plezier gelezen wordt als door mijzelf)

(c:\peter\rynt-kr.v4) (blz 5) 030797